Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Svanemærket belysning

12 May 2021

Svanemærket belysning

Ved at vælge svanemærkede produkter og serviceydelser, er du med til at passe på miljøet.

Hvad er Svanemærket?

Svanemærket er Danmarks og Nordens officielle miljømærkning og et af verdens skrappeste miljøcertificeringer – du kender sikkert deres logo: En hvid svane på en rund grøn-stribet baggrund. Måske har nogle af dine produkter derhjemme dette mærke? Dit bagepapir, shampoo eller opvaskemiddel – er du ikke helt sikker på hvad dette står for eller hvorfor det er en god ide at bruge det som pejlemærke? Ved at vælge svanemærkede produkter og serviceydelser, er du med til at passe på miljøet.

Efter korrespondance med Miljømærkning Danmark, blev det fastslået, at det desværre ikke længere er muligt for lyskilder/lamper at opnå denne certificering. Det har hidtil været muligt i deres tidligere version af kriterier for møbler og inventar, men lyskilder er taget ud af den nuværende version. Lumega har derfor ingen svanemærkede produkter – men det har ikke hindret os I at optrevle vores produkters rejse, så vi teoretisk set ville kunne opnå denne certificering.

Svanemærket ser på hele produktets rejse:

Hypotetisk set, for at en lyskilde kan opnå svanemærket, ses der på den samlede miljøbelastning fra produktion til forbrug. Hele lyskildens rejse sættes under lup og der stilles skarpt på de steder på rejsen hvor eventuelle miljøproblemer opstår. Rejsen starter med at produktet designes, dernæst skaffes der råmaterialer og herefter produceres selve produktet. Under produktionen af produktet bruges der en vis mængde energi og sommetider kemikalier. Efter produktionen skal produktet emballeres og fragtes til et lager, hvorefter forbrugeren har mulighed for at købe produktet. Rejsen slutter dog ikke her – når forbrugeren ønsker fornyelse bliver produktet enten givet videre til genbrug, smidt ud eller affaldssorteret. Hele denne rejse belaster miljøet og sætter aftryk undervejs på både klima, mennesker og miljø. Omfanget af aftrykket afhænger af hvilke råmaterialer der er blevet brugt, hvorledes fremstillingen af produktet har forløbet, samt hvordan både mennesker og natur bliver eksponeret for produktet ved brug – I Lumegas tilfælde, når lyskilden er i brug hos forbrugeren.
Det er ikke nok blot at identificere miljøproblemerne, de skal også løses for at beskytte både mennesker, miljø og jordens ressourcer. Der er skarpe krav undervejs i produktets rejse som skal opfyldes forend svanemærkningen kan opnås. Når du vælger et svanemærket produkt, så behøver du ikke at sætte dig ind i rejsen fra produktion til forbrug. Som forbruger kan du være sikker på, at hvis et produkt er svanemærket, så er du sikker på at produktet er bedre for miljøet og bedre for dig.

Hvis det var muligt for Lumega at søge om licens til svanemærket, så ville Miljømærkningen Danmark gennemgå al den dokumentation vi har samlet om produktets rejse. Her ville de se Lumega efter i sømmene og se om vi levede op til alle kravene i miljømærkekriterierne. Der ville ligeledes blive foretaget kontrolbesøg af vores virksomhed for, at vurdere om produktet, produktionsforholdene og arbejdsprocessen stemmer overens med de indsendte dokumenter. Denne kontrol er også med til at sikre at vi som virksomhed også overholder kvalitetsstyringssystemet i den daglige drift. Derefter ville der være løbende stikprøvekontroller også kaldet efterkontrol – blot for at sikre at vi som virksomhed og vores produkter lever op til de skarpe miljømæssige krav.

Vi ville ønske at det var muligt at opnå svanemærket på produkter som vores, nemlig lyskilder. Vi ville ønske at vi kunne få tildelt denne certificering og løbende kontroller, således at du som forbruger ikke var i tvivl om, at Lumega passer på klimaet, miljøet – at Lumega passer på dig.

Læs mere om svanemærket og dets certificeringer