Login

Sign in to get the price for Lumega members

Login

Anstalten i Nuuk

Alle tre typer armaturer til anstalten i Nuuk, er omhyggeligt tilpasset arkitektoniske såvel som sikkerhedsmæssige krav. Områderne hvor de afsonende frit kan færdes, er oplyst af robuste og indbyggede armaturer.

Anstalten i Nuuk

En anstalt skal opfylde andre kriterier end et fængsel, men giver ikke desto mindre arkitekterne friere tøjler. Tegnestuen SHL står sammen med Friis og Moltke bag den nye æstetiske anstalt, og Lumega var så heldige at blive valgt som belysningsleverandør på dette fin-arkitektoniske projekt.

Den grønlandske retskultur afviger en del, fra hvad der kan betragtes som normen i Europa. Selv fra det danske retssystem afviger de grønlandske rets- og afsoningsmetoder, trods tilknytningen til det danske system, såvel som til det danske kriminalforsorgen. Den grønlandske retskultur arbejder med anstalter, frem for fængsler, med fokus på foranstaltninger, frem for straf.

Hidtil har man i Grønland kun haft åbne anstalter, til afsoning af foranstaltningsdomme af mindre alvorlig karakter. Ved mere alvorlige forbrydelser, og dermed ved hårdere straffe, har grønlandske kriminelle skulle til Herstedvester i Danmark.

Denne nye anstalt i Nuuk, er den første lukkede af sin slags. Anstalten, som spreder sig over godt 8.400 kvadratmeter, har i alt 76 pladser, og ligger i et smukt og ellers uberørt naturområde blot 7 kilometer fra Nuuk. Anstalten er udført af med høj arkitektonisk kvalitet, hvilket også betød at der var strenge krav til belysningen.

Udfordring

Åbenhed, lys og udsyn var fra begyndelsen de bærende værdier for byggeriet. Med lys som bærende værdi, blev vi hos Lumega inddraget ret tidligt i processen. For mens noget af lyset hentes fra store vinduespartier, skulle den kunstige belysning være en fast integreret del af anstalten, og dermed være med til at underbygge sikkerhed, overblik og fleksibilitet.

For os, var der altså tale om en belysningsløsning der kunne indgå i den høje arkitektoniske kvalitet, men også være robust og holdbar i et slidende miljø.

Et panoramavindue i fællesområdet trækker lys og natur helt ind i denne bygningssektion, hvorfor belysningsløsningen primært omfattede de anbragtes private rum, samt andre fællesområder som udendørsareal, arbejds- og besøgsrum.

Af kravene kan det blandt andet nævnes, at armaturerne skulle være til indbygning i loftet. Dette ville ikke kun dække et arkitektonisk krav, da et indbygningsarmatur sikrer rene linjer, men også umuliggøre afmontering uden værktøj. Et ufravigeligt krav var selvfølgelig også, at armaturerne skulle kunne holde til hærværk og slag.

Løsning

Til belysning i private rum, gange og i trappeopgange, faldt valget på vores NS11. Intet mindre end 636 stk. NS11 blev leveret til anstalten i Nuuk, og er sidenhen blevet integreret i lofterne på den arkitektoniske bygning. Vi valgte NS11 til anstalten i Nuuk, fordi det er et minimalistisk armatur, der er udviklet specifikt til indbygning. Ydermere har vores NS11 en IK10 klassificering, som betyder, at den er uhyre robust og kan holde til både slag og vibrationer.

For ekstra sikring, valgte vi at levere NS11 med specielle skruer, der kun skrues i og ikke ud. Disse blev skruet direkte gennem armaturrammen og ind i loftet, hvilket praktisk talt umuliggør afmontering uden professionelt værktøj. Hermed blev armaturerne i de private rum altså dobbeltsikret, og kommer til at levere et behageligt lys mange år ud i fremtiden.

Til de resterende områder i anstalten, leverede vi 145 stk. vægmonterede NS40 armaturer, såvel som et større skinnesystem med dertilhørende NS70. Ligesom NS11, er NS40 et utroligt flot og minimalistisk armatur, som passer særdeles godt til den høje arkitektoniske kvalitet. NS70 fungerer på anstalten som fleksibel funktionsbelysning i personaleområder, da selve armaturet er mere udsat på en skinne, end indbygget i loft eller væg.

Alle tre typer armaturer til anstalten i Nuuk, er omhyggeligt tilpasset arkitektoniske såvel som sikkerhedsmæssige krav. Områderne hvor de afsonende frit kan færdes, er oplyst af robuste og indbyggede armaturer. Med åbenhed, lys og udsyn som bærende værdier, var det vigtigt at selve armaturerne var praktisk talt usynlige, mens lyset skulle gå i et med det naturlige lys.


Vil du høre mere om dine muligheder?


Contact us

Contact us today to hear more about your opportunities or drop by for a cup of coffee.