Login

Sign in to get the price for Lumega members

Login

Kvalitetsgaranti

Generelle salgs og leveringsbetingelser kun gældende indenfor Danmarks grænse.

§1 Tilbud og accept

(a) Ethvert tilbud fra Lumega er bindende for køber, når dette er accepteret af Køber. Ethvert tilbud accepteret af Køber kan ikke senere ændres af Lumega.
(b) Tilbud fra Lumega til Køber er gældende i 30 dage fra udstedelsen, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Lumega og Køber. Ordrer kan ikke annulleres eller modificeres, helt eller delvist, uden Lumegas skriftlige samtykke.
(c) En aftale er indgået, når Købers accept er modtaget af Lumega. Køber er fuldt berettiget til at videresælge varerne til underleverandører.

§2 Priser

(a) Priserne fremgår af kataloger og / eller lister over varer.
(b) Priserne er i DKK og omfatter ikke transport, forsikring eller WEEE-afgift.
(c) Alle priserne på lysarmaturer omfatter lyskilder og drivere, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Lumega og Køber.
(d) Priser inkluderer originale emballage til produkterne. Emballagen har en beskrivende tekst som et klistermærke eller trykkes på emballagen. Den beskrivende tekst vil som minimum omfatte følgende:
Beskrivelse af indholdet, f.eks type lyskilde, watt, spænding, strøm, produktkode, farve, watt forbrug (W), volt (V), CE-mærkning, enhver bedømmelse (grad af beskyttelse af personer mod adgang til farlige dele 1, 2, 3 ).
For ordrer på over 1.000 enheder af en produkt kode, vil Køber frit kunne ændre design samt layout af emballagen, herunder men ikke begrænset til logoet, EAN-nummer og tekst.
(e) Priserne inkluderer den ønskede dokumentation vedrørende de produkter, der er nødvendig for ethvert videresalg i Europa. Lumega har følgende certifikater: CE, RoHS direktivet (EU Di-tiv 2002/95 / EF) og en EF-overensstemmelseserklæring for alle produkter. Køber har til enhver tid mulighed for at modtage og få de certifikater vedrørende det købte produkt.
(f) De anførte tal for de produkter, priser inkluderer den komplette pakke af ordren, dvs. Lumega pakker produkterne sikkert i kasser af pap, træ eller plastic. Pakken skal indeholde produkterne samt sikkerhedsindpakning i form af karton og / eller skum.
(g) Køber skal informeres om enhver ændring i priserne på produkterne senest 7 dage efter ændringen. Prisændring er ikke mulig, hvis tilbud allerede er indgået og accepteret.

§3 Produkter

(a) Alle produkter omfatter brugsanvisning og / eller instruktioner til montering på engelsk, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Lumega og Køber i hvert enkelt tilfælde.
(b) IP Ratingen er testet på et professionelt laboratorium. Produkterne skal bære et rating symbol (grad af beskyttelse for personer mod adgang til HAZ-ardous dele) indikerer bedømmelse 2 eller 3.
(c) Produkterne skal være mærket for volt (V), watt (W) og type.
(d) Alle produkter har CE-mærkning, der ikke kan gnides af. Lumega er ansvarlig for at mærkningen er tilstede.
(e) I tilfælde af risiko for adgang til farlige dele, skal en PE-leder (grøn / gul) monteres fra ledning tilsluttet til kroppen af lampen.

§4 Garanti

  • Lumegas ansvar omfatter mangler, som er gjort gældende i en 5-årig periode fra datoen for det oprindelige køb. Forpligtelsen forudsætter, at køber kan dokumentere, at varerne er installeret, anvendt, opbevaret og vedligeholdt, korrekt, samt i overensstemmelse med professionel elinstallationsviden og Lumegas anvisninger.
  • Indenfor en periode af 5 år fra det oprindelige køb, vil Lumega afhjælpe dokumenterede fejl og mangler ved reparation eller ombytning. Aftales det mellem Køber og Lumega, at Lumega skal afhjælpe, er det kun Lumega, herunder underleverandører, som må udføre reparationen/ombytningen. Såfremt, Køber benytter andre end Lumega, herunder underleverandører, uanset årsag, frafalder retten til garanti.
  • Køber har ikke ret, eller ret til at kræve misligholdelsesbeføjelser, udover nærværende afhjælpningspligt.
  • Garantien omfatter problemer med kvaliteten, fejl samt enhver anden ikke-overensstemmelse, som kan forringe brugen og værdien af produkterne. Garantien gælder ikke, hvis armaturet ikke anvendes til det formål, det er konstrueret til. Et armatur anses ikke defekt alene som følge af svigt af individuelle LED-komponenter til at udsende lys, hvis antallet af inoperable komponenter er mindre end 10% af det samlede antal af LED-komponenter i armaturet.

(c) Garantien gælder ikke for tab eller skade på armaturet som skyldes: ukorrekt installation eller placering af produkter, mangelfuld opbevaring eller vedligeholdelse, forsømmelighed, misbrug, forkert håndtering, skader som følge af brand, civile forstyrrelser, hærværk, ætsende miljø installationer, overspænding , forkert strømforsyning, elektriske nuværende svingninger, induceret vibration, harmoniske svingning eller resonans i forbindelse med flytning af luftstrømme omkring armaturet, manglende overholdelse af installation, vedligeholdelse eller miljømæssige instruktioner afgivet af Lumega eller gældende elektriske koder, eller forkert betjening af armaturet udført af andre end Lumega eller dets autoriserede serviceudbyder.
(d) Garantien gælder kun for nye dele. Direkte eller indirekte omkostninger på f.eks. installations-omkostningerne vil ikke blive refunderet.
(f) Lumega forbeholder sig ret til at ændre garantien til enhver tid.

§5 Betaling

(a) Betaling skal ske efter den endelige godkendelse af tilbuddet. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen.
(b) Betaling er i DKK, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Køber og Lumega.
(c) For ordrer med aftalesum under DKK 75.000, betales senest 8 dage efter levering til Køber.
(d) For ordrer med aftalesum over DKK 75.000, kan Lumega vurderer om kunden skal betale 50 % af fakturaens udvisende senest 4 dage efter tilbuddet er accepteret og 50 % senest 8 dage efter levering har fundet sted.
(e) Såfremt der ikke sker rettidig betaling, beregnes rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfald.

§6 Forsendelse

(a) Alle varerne sendes fra Danmark jo mindre andet er aftalt.
(b) Medmindre andet er aftalt, skal alle transportomkostninger og udgifter betales af Køber, herunder udgifter til forsikring mod tab eller beskadigelse under forsendelsen.
(c) Produkterne vil blive afsendt af transportør valgt af Lumega. Alle omkostninger i forbindelse med forsendelsen skal betales af Køber.
(d) Lumega er at være ansvarlig for at varerne ikke bliver beskadiget eller forsvinder, indtil levering af produkterne til transportøren.
(e) Produkter som afsendes i partier, der ikke overstiger 70 kg og L 180 x W 120 x H 150 cm, sendes som pakker. Hvis en pakke / partiet overstiger 70 kg, sendes produkterne på paller.
(f) Køber kan indhente oplysninger fra Lumega om emballage, vægt, antal pakker og størrelser. Disse oplysninger skal være tilgængelige for køberen, inden produktionen er påbegyndt.
(g) Ordrer over 500 kg vil blive afsendt med skib og afsendelse skal aftales mellem Lumega og Køber for hver enkelt ordre.

§7 Levering

(a) På tidspunktet for bekræftelse af ordrer, vil leveringstiden for produkterne blive accepteret af Køber. Leveringstiden bliver beregnet på grundlag af produktionstiden af produkterne og den samlede leveringstid for transportøren.
(b) Lumega er ansvarlig for leveringsforsinkelse, men kun i relation til produktionstid og ikke for eventuelle forsinkelser hos transportøren.
(c) I tilfælde af, at forsinkelsen henregnes til Lumegas ansvar og der ikke indenfor en frist af 10 kalenderdage kan findes en løsning, er Køber berettiget til at annullere ordren uden at pådrage sig omkostninger. Det er dog Købers ansvar at gøre Lumega skriftlig opmærksom på en annullering af købet på den 10’ende kalenderdag. I tilfælde af en sådan forsinkelse opstår og Lumega har modtaget forudbetaling, skal dette beløb tilbagebetales inden for 14 dage til Køber. Annullering af ordre kan ikke finde sted efter varer er leveret til Køber her henvises til §8 om returnering af produkter.

§8 Returnering af produkter

((a) Returnering af produkter skal aftales skriftligt mellem Køber og Lumega.
(b) Alle omkostninger, herunder transport og forsendelse mv skal betales af Køber.
(c) Produkterne skal returneres i original uåbnet emballage.
(d) Ved returnering beregner Lumega betaling med i 35% af ordrebeløbet. Lumega er berettiget til at afvise returnering af produkter.
(e) Lumega er fuldt berettiget til at nægte returnering af produkterne.

§9 Ansvar

(a) Køber er på ingen måde ansvarlig for produktionen af Lumega af produkterne.
(b) Lumega er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering eller manglende opfyldelse skyldes accept af tidligere ordrer, strejke, brand, ulykke, lockout, optøjer, krig, forsinkelser forårsaget af enhver underentreprenør eller leverandør eller af Køber, tekniske vanskeligheder, fejl eller nedbrud af maskiner eller komponenter, der er nødvendige for orden færdiggørelse, manglende evne til at opnå eller væsentlige stigninger i prisen på arbejdskraft eller materialer eller produktionsfaciliteter, indskrænkning af eller manglende opnå tilstrækkelige elektriske eller andre energiforsyninger, eller overholdelse af en lov (force majeure).
(c) Lumega er ikke ansvarlig for følgeskader hos Køber, eller Købers indtægtstab eller andre indirekte tab.
(d) Lumega samlede ansvar med hensyn til et defekt armatur er under alle omstændigheder begrænset til købesummen for det defekte produkt.
(e) Lumega garanterer, at intet børnearbejde vil blive anvendt i produktionen.

§10 Ophavsret i billeder og tekst

  • Køber skal være berettiget til at bruge alle billeder og tekster leveret af Lumega, som ses på Lumegas hjemmeside og kataloget. Alle ophavsrettigheder tilhører dog Lumega.
  • Lumega har ret til at fotograferer og filme de leverede produkter i deres omgivelser hos Køber.