Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Korreksjonsanstalt i Nuuk

A correctional facility typically needs to fulfil different criteria than a prison does, but nevertheless gives the architects behind such a facility more freedom to be creative. SHL-architects, accompanied by Friis & Moltke, are the geniuses behind the Nuuk-based facility, and Lumega were chosen as the lighting supplier.

Korreksjonsanstalt i Nuuk

Et korreksjonsanstalt må oppfylle andre kriterier enn et fengsel må, men gir også arkitektene bak slike fasiliteter frihet til å være kreative. SHL- arkitekter sammen med Friis & Moltke, er geniene bak det Nuuk baserte fasilitet, og Lumega ble valgt som lysleverandøren.

Rettssystemet på Grønland viker fra det som er sett på som normen i majoriteten av Europa. Den viker til og med fra det Danske rettssystemet og den Danske fengselsservicen, selv om de har et direkte forhold til hverandre. Dette avviket betyr at Grønlenderne i hovedsak jobber ed institusjonalisering i korreksjonsanstalter i stedet for fengsling.

Korreksjonsanstalter på Grønland har tidligere vært reservert for domfellelser av mindre alvorlige forbrytelser, mens domfelte med mer seriøse forbrytelser har sittet inne i Dansk fengsel. Dette betyr at dette korreksjonsanstaltet er det første stengte og sikre i Nuuk.

Det nye fasiliteter er fordelt på rundt 8,400 kvadratmeter og har en kapasitet på 76 fanger. Det er lokalisert på et vakkert og opprinnelig naturlig område bare 7 kilometer fra hovedstaden Nuuk. Fasilitet er bygget med en høy arkitektonisk standard, som også betyr at det var strenge krav til lyset.

Utfordringen

Det fundamentale verdiene til det nye korreksjonsanstaltet var åpenhet, lyst og synlighet. Med lyset sett på som en fundamental verdi, ble vi involvert veldig tidlig i byggeprosessen. For selv om noe av lyset kommer gjennom en stor del av panorama vinduer, må det kunstige lyset bli en integrert del av fasilitet og forsterke sikkerheten.

For oss krevde ikke dette prosjektet bare en lysløsning som matchet den høye arkitektoniske kvaliteten, men krevde også en robust og holdbar lysløsning.

To høye panorama vindusseksjoner trekker lyset og naturen inn i fellesrommet, som betyr at vår hovedoppgave vår å lyse opp de individuelle rommene, likeså som utendørsområdene, arbeidsområdene og besøksområdene.

En av de uforanderlige kravene var at armaturene måtte være bygd inn og integrert i taket. Dette var ikke bare et arkitektonisk krav, fordi innebygde armaturer er flotte og stilige, det var også et sikkerhetskrav for å hindre at armaturen blir revet ned. Selvsagt måtte armaturen ha en høy IK-vurdering for å klare å motstå påvirkninger.

Løsningen

For å lyse opp de individuelle rommene, gangene og trappene, valgte vi vår modell NS11. Et forbausende antall på 636 enheter av vår NS11 modell ble levert til fasiliteter i Nuuk, og har siden da blitt integrert i den arkitektoniske bygningen. NS 11 var det rette valget for dette prosjektet, fordi det er både stilig og minimalistisk, som komplimenterer den høye arkitektoniske kvaliteten, og er utviklet spesifikt for å bygges inn i tak. NS11 armaturen er også utviklet med en IK10 vurdering, som betyr at den er utrolig robust og holdbar.

For å øke sikkerheten til NS11, leverte vi alle 535 enhetene med en spesiell en veis skrue. Disse ble skrud direkte gjennom rammen til armaturen og inn i taket, som gjør demontering praktisk talt umulig uten elektroniske verktøy. NS11 armaturen er derfor sikret å levere et komfortabelt lys for flere år fremover.

Vi valgte også å lyse opp utendørsområder, arbeidsområder og besøksrom med 145 vegg monterte NS40er, og et stort skinnesystem med NS70. Samme som NS11 er NS40 en utrolig stilig og minimalistisk armatur, som passer til de høye arkitektoniske standardene til fasilitet. NS70 er i hovedsak brukt for å lyse opp områder for personalet, fordi armaturen er mer utsatt på en skinne og derfor mer sårbar for hærverk.

Disse tre armaturene har blitt nøye valgt til korreksjonsanstaltet, for å matche både arkitektoniske og sikkerhetskravene. Områdene hvor fangene kan bevege seg fritt rundt i er lyst opp med trygge innebygde armaturer. Siden de fundamentale verdiene var åpenhet, lys og synlighet var det viktig at armaturene var praktisk talt usynlige, mens lyset skulle blande seg med det naturlige lyset.

Ta kontakt nå