Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Uno X bensinstasjoner

Uno X wanted to change their existing lighting equipment at numerous gas stations. They stressed that it is very important to have welcoming gas stations with a nice light, as a dimly light at the gas stations can result in the loss of customers. Uno X wanted a long lasting and energy saving solution.

Uno X bensinstasjoner

Uno X ønsket å endre sitt nåværende belysningsutstyr på flere bensinstasjoner. De understreket at det er svært viktig å ha innbydende bensinstasjoner med fin belysning, grunnet at dårlig belysning kan resultere i tap av kunder. Uno X ønsket en langvarig og energibesparende løsning.

Løsningen

Uno X fikk den ideelle løsningen fra Lumega som endret 2.500 belysningsenheter ble endret til LED-lysenheter. Som Uno X understreket er det veldig viktig at belysningen på bensinstasjonen er innbydende, fordi dårlig belysning kan føre til taå av kunder fordi kundene vil ha godt opplyste bensinstasjoner. Den nye LED-belysningen sikrer det ønskede innbydende lyset.
Fordi bensinstasjonene bruker en stor mengde strøm på lys under taket, vil de nye LED-belysningsenhetene mer enn halvere mengden strømforbruk. Dette betyr at, i tillegg til det utmerkede lyset, vil de nye LED-lysenhetene skape en stor energibesparelse sammenlignet med den forrige løsningen.
Uno X testet åtte forskjellige belysningsenheter for å finne den mest passende LED-løsningen. Etter flere forsøk ble lysenhetene fra Lumega valgt som rammeavtalen på alle bensinstasjonene til Uno X. De nye LED-enhetene må ikke byttes ut før etter hele 15 år, mens de gamle lysenhetene måtte byttes ut årlig. Dette sparer Uno X store vedlikeholdsutgifter fordi en arbeidsplattform var nødvendig hver gang en lysenhet måtte endres.

Ta kontakt nå