Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Kvalitetsforsikring og Garanti

Gjelder alle handler mellom kjøper og Normasym med mindre annet er avtalt skriftlig. Noen av kjøperens vilkår kan være forskjellig fra eller i tillegg til de som finnes i denne avtalen skal ikke ha noen effekt.

§1 Tilbud, anslag og avtale

(a) Ethvert tilbud fra Normasym er bindende til kjøper når kjøpet er gjort. Ethvert tilbud akseptert av kjøper kan ikke bli endret senere av Normasym(se § 9. B).
(b) Tilbud fra Normasym til å levere produkter til kjøperen er gyldig i 30 dager fra det har blitt utstedt med mindre noe annet har blitt avtalt mellom Normasym og kjøperen. Bestillinger kan ikke kanselleres eller endres, enten helt eller delvis, uten Normasys skriftlig samtykke.
(c) En avtale er inngått når kjøpers aksept er mottatt av Normasym.
(d) Kjøper har full rett til å videreselge varene til underleverandører.

§2 Priser

(a) Prisene vises i kataloger og/eller lister av varer.
(b) Prisene kommer i EUR, USD eller DKK og inkluderer ikke transport, forsikring eller forsikring eller eventuelle salg, bruk, avgifter eller andre skatter, gebyrer eller vurderinger pålagt av noen jurisdiksjon. Alle gjeldende skatter vil bli betalt av kjøperen.
(c) Alle priser på lysarmaturer inkluderer lyskilder og driver med mindre annet er avtalt skriftlig mellom Normasym og kjøper.
(d) Prisene inkluderer originalemballasjen for produktene. Emballasjen skal ha en beskrivende tekst som et klistremerke eller trykt direkte på emballasjen. Den beskrivende teksten skal i det minste omfatte følgende: beskrivelse av innholdet f.eks type lyskilde, wattstyrke, spenning, strøm etc., produktkode, farge, watt forbruk(W), volt(V), CE-merking, en rating (i grad av beskyttelse av personer mot tilgang til farlige deler 1, 2, 3). For bestillinger på over 1000 enheter av en produktkode , vil kjøperen være fri til å endre design så vel som utformingen av emballasjen, inkludert men ikke begrenset til logoen, EAN-nummer og tekst.
(e) Prisene inkluderer dokumentasjon knyttet til produkter, noe som er nødvendig for noen videresalg i Europa. Normasym har fått følgende sertifikater: CE, RoHS-direktivet (EU direktiv 2002/95/EF) og en EF-samsvarserklæring for alle produkter. Normasym er å bli holdt ansvarlige for eventuelle videresalg til Europa er i samsvar med gjeldende lovgivning. Kjøper skal til enhver tid å ha muligheten til å motta og få sertifikatene knyttet til produktet som er kjøpt.
(f) De oppgitte prisene for produktene inkluderer komplett pakke av bestillingen, pakker dvs. Normasym pakker produktene trygt i bokser laget av papp, tre eller plast. Pakken skal inneholde produkter samt sikkerhets eske og/eller skum. Det eneste formålet er å unngå eventuelle skader på produktene som gjelder for hver sending til kjøperen.
(g) Kjøperen er å være informert om eventuelle endringer i prisene på produktene senest 7 dager etter endringen. Ingen endring er mulig angående tilbud allerede inngåtte og akseptert.
(h) Prisene er basert på kostnadsnivået på tidspunktet for inngåelsen av avtalen. Enhver endring som forekommer i perioden fra inngåelse av avtalen til leveringstid avtalt med Normasym, som det gjelder varer eller tjenester, vil ikke påvirke kjøperen.

(i) Prisene som er oppgitt i utenlandsk valuta (f.eks USD, EUR eller DKK) er basert på valutakursen som gjelder for datoen på tilbudet eller ordrebekreftelsen, det vil si når kjøperen legger inn en bestilling hos Normasym, vil det være på dagens valutakurs.
(j) Hvis Normasym øker lønn, materialkostnader, etc., og økningen er annonsert etter en ordre ble booket, vil ikke den bestillingen bli berørt og prisen som ble gitt vil forbli uendret.

§3 Produkter

(a) Alle produkter inkluderer instruksjoner for bruk og/eller instruksjoner for montering på engelsk med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Normasym og kjøper i hvert enkelt tilfelle.
(b) For produkter som er utstyrt med en ledning for tilkobling til strømnettet, er akseptabelt utlasting nødvendig for å hindre ledningen i å bli overbelastet eller trukket ut av lampen.
(c) IP rangeringen er å bli testet på et profesjonelt laboratorium.
(d) Produktene skal ha et vurderingssymbol (grad av beskyttelse av personer mot tilgang til farlige deler) som indikerer karakter 2 eller 3.
(e) Produktene skal markeres med volt(V), watt(W) og type.
(f) Alle produkter skal ha en CE-merking som ikke kan gnis av. Markeringen er Normasyms ansvar.
(g) I tilfelle av fare for adgang til farlige deler, er en jordleder (grønn/gul) som skal monteres fra ledningen forbundet med kroppen av lampen.
(h) Ledningskanalene skal ikke ha noen skarpe kanter. Hullene der ledningene skal gjennom skal være slik at de kan passere gjennom uten å skade isolasjonen på ledningene.

§4 Garanti

(a) Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Normasym og Kjøper Normasym garanterer produktene for en 5-års periode fra den opprinnelige kjøpsdatoen og er å sende kjøper nye varer gratis. Garantien omfatter kvalitets problemer, mangler samt eventuelle andre avvik som kan hemme bruken og verdien av produktene. Denne begrensede garantien er ugyldig dersom armaturen ikke brukes til det formålet som det er utviklet til. (§4. c).
(b) Et armatur skal ikke anses defekt utelukkende som et resultat av svikt av individuelle LED-komponentene for å sende ut lys hvis antallet inoperable komponentene er mindre enn 10% av det totale antall av LED-komponentene i armaturen .
(c) Denne begrensede garantien gjelder ikke for tap eller skade på armaturen forårsaket av: feil installasjon, oppbevaring eller vedlikehold, forsømmelse, misbruk, mishandling, skader som følge av brann, sivile forstyrrelser, hærverk, etsende miljøanlegg, overspenning, feil strøm forsyning, elektriske strømsvingninger, vibrasjon, harmonisk oscillator eller resonans i forbindelse med flytting av luftstrømmer rundt armaturen, forandringer, ulykke, unnlatelse av å følge installasjon, drift, vedlikehold eller miljømessige instruksjoner foreskrevet av Normasym eller gjeldende elektriske koder eller feil vedlikehold av armaturen utført av andre enn Normasym eller en autorisert tjenesteleverandør. Denne begrensede garantien utelukker feltarbeid og avgifter knyttet til reparasjon eller utskifting av armaturen .
(d) Garantien er begrenset bare til å bestå av nye deler. Direkte eller indirekte kostnader på f.eks installasjonskostnader vil ikke bli refundert.
(e) Normas forbeholder seg retten til å endre den begrensede garantien til enhver tid.

§5 Betaling

(a) Betaling skal være effektiv på endelig godkjenning av tilbudet av kjøper og Normasym.
(b) Betaling skal være i EUR, USD eller DKK med mindre annet er avtalt skriftlig mellom kjøper og Normasym.
(c) Hele beløpet av bestillingen av kjøper til sammen mindre enn 10 000 EUR skal overføres til Normasym innen 4 virkedager ved bankoverføring .
(d) Når det gjelder bestillinger som overstiger 10.000 euro, skal kjøperen overføre 50% av beløpet på forhånd, og de resterende 50% når kjøperen har mottatt varene fra Normasym.
(e) Normasym kan, etter eget valg, velge å gi kreditt til kjøperen. Det er ingen rabatter for tidlig betaling. Hvis Normasym gir kreditt til kjøperen, vil fakturaer utstedes ved forsendelse og betaling skal være gjort i sin helhet innen 30 dager fra fakturadato eller annen dato spesifisert i avtalen.
(f) Ordrer med en netto verdi på mindre enn 3000 EUR vil bli belastet frakt og ekspedisjonsgebyr på EURO 10.
(g) Beløp som ikke er betalt i rett tid skal være gjenstand for rentesats på 1,5% per måned og et gebyr på 25 EUR vil bli lagt til fakturaen.
(h) Når det gjelder store bestillinger og forsendelse via vann, vil betalingen innebære en L/C(Letter of Credit), som vil være en mulighet til enhver tid dersom det anses nødvendig av kjøperen.
(i) Kjøperen er å betale de avgifter og priser knyttet til bankoverføringer.

§6 Ekspedering

(a) Alle varer som skal sendes EXW (Ex Works).
(b) Med mindre annet er avtalt skriftlig av Normasym skal alle transportkostnader og utgifter betales av kjøperen, inkludert forsikringskostnader mot tap eller skade under transport.
(c) Varer vil bli sendt gjennom et rederi valgt av kjøperen. Alle kostnader knyttet til forsendelsen skal betales av kjøperen.
(d)
Normasym er å være ansvarlig for at varene ikke blir skadet eller forsvinner til varene her hos transportøren.
(e) Eventuelle varer sendt inn som ikke overstiger 70 kg og L 180 x B 120 x H 150 cm skal sendes som pakker. Hvis en pakke overstiger 70 kg, skal produktene skal være på en pall og deretter ikke overstige 500 kg.
(f) Kjøper må være i stand til å innhente opplysninger fra Normasym om emballasje, vekt, antall kolli og størrelser. Denne informasjonen må være tilgjengelig for kjøper før produksjonen av varene som blir påbegynt.
(g) Bestillinger på over 500 kg vil bli sendt med skip og utsendelse skal avtales mellom Normasym og kjøper for hver enkelte bestilling.

§7 Leveranse

(a) På tidspunktet for bekreftelse av ordre, er leveringstiden for produktene også aksepterte. Leveringstiden vil bli beregnet basert på produksjonstiden av produktene og den totale leveringstid for transportøren. Leveringstiden vil dermed bli avtalt på tidspunktet for inngåelsen av bestillingen og dersom de blir akseptert, vil Normasym holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser, men bare for produksjonstiden og ikke for noen forsinkelse hos transportøren. (se 9. b ). Produksjonstiden av produktene er også å blitt enige om før den endelige ordrebekreftelsen.
(b) I tilfelle at forsinkelser på leveransen skyldes svikt hos Normasym i å fullføre produktet, vil kjøperen ha rett til å kansellere bestillingen uten å pådra seg noen kostnader (se 9. d). I tilfelle en slik forsinkelse oppstår og Normasym har mottatt 30% av beløpet, skal beløpet tilbakebetales innen 14 dager til kjøperen og Normasym er å betale kostnadene knyttet til bankoverføring.

§8 Retur av produkter

(a) Retur av produkter må avtales skriftlig mellom kjøper og Normasym.
(b) Alle kostnader inkludert transport og forsendelse osv. skal betales av kjøper.
(c) Produktene må returneres i original, uåpnet emballasje.
(d) Returnering resultater i et gebyr på 35% av ordrebeløp.
(e) Normasym er fullt berettiget til å nekte retur av produkter bestilt.

§9 Ansvar

(a) Kjøperen er på ingen måte ansvarlig for produksjon av produktene hos Normasym. Ved krenkelse av opphavsrett, patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter som innehas av noen annen enn Normasym virksomhet, er kjøperen ikke å være ansvarlig.
(b) Normasym skal ikke være ansvarlig for noen forsinkelse i levering eller unnlatelse av å levere på grunn av aksept av tidligere ordrer, streik, brann, ulykke, lockout, opptøyer, krig, forsinkelser forårsaket av en underleverandør eller leverandør eller av kjøperen, tekniske problemer, feil eller nedbryting av maskiner eller komponenter nødvendig for ferdigstillelse av bestilling, manglende evne til å oppnå eller betydelige økninger i prisen på arbeidskraft eller materialer eller produksjonsanlegg, avkorting av eller unnlatelse av å skaffe tilstrekkelige elektriske eller andre energiforsyninger, eller etterlevelse av lov, forskrift, ordre eller retning, enten gyldig eller ugyldig, av en myndighet eller instrumentalitet av disse, eller på grunn av omstendigheter eller noen årsaker utenfor rimelig kontroll , enten lik eller ulik den foregående og hvorvidt eller ikke forutsett.
(c) Dersom forsinkelsen eller feil strekker seg utover 6 måneder fra opprinnelig planlagt dato kan en av partene, med skriftlig varsel til den andre, si opp denne avtalen uten ytterligere ansvar for ubenyttet del av denne avtalen.
(d) Ikke i noe tilfelle skal Normasym være ansvarlig for tilfeldige skader, kompenserende, følge indirekte og spesielle eller andre skader. Normasyms samlede ansvar i forhold til en defekt armatur skal uansett være begrenset til de betalte penger til Normasym for det defekte produktet.
(e) Normasyms garantier i forhold til kjøperen at barnearbeid ikke var eller vil bli brukt i produksjonen.

§10 Copyright i foto og tekst

(a) Kjøperen skal ha rett til å bruke alle bilder og tekster levert av Normasym for nettstedet og katalogen, inkludert men ikke begrenset til produkt, display og test bilder.

§11 Styrende lov om konflikter – lokalet

(a) Normasym eksport av produktene, og noen tekniske opplysninger knyttet til disse, kan være gjenstand for Europas internasjonale lover og regler som styrer eksport og re-eksport av tekniske data og produkter, eller begrenser eksport av visse produkter til spesifiserte land. Normasym er ikke forpliktet i henhold til disse salgsbetingelsene for å kunne eksportere, overføre eller levere produkter eller relatert teknisk informasjon til kjøper hvis forbudt ved lov eller før alle nødvendige statlige godkjennelser foreligger. Normasym ikke ansvarlig under disse salgsvilkårene for eventuelle utgifter eller skader som skyldes manglende innhenting eller forsinkelser i å skaffe alle nødvendige offentlige godkjennelser. Kjøper skal fullt ut oppfylle alle eksport administrasjon og kontroll lover og forskrifter i Europa og forskrifter som kan være aktuelt for eksport, re-eksport, videresalg eller annen disponering av produkter kjøpt fra Normasym.
(b) Enhver konflikt av noe slag som oppstår mellom kjøper og Normasym skal gjøres opp i henhold til CISG lov. Dette gjelder uansett om konflikten er basert på denne avtalen eller noen avtale inngått i forbindelse med denne avtalen.
(c) Partene er enige om å samarbeide lojalt basert på denne avtalen og i ånden der det ble konkludert.
(d) Ved uenighet eller konflikt mellom partene, forsøk skal gjøres for å løse en slik uenighet eller konflikt gjennom forhandlinger.
(e) I tilfelle partene ikke kommer til enighet, er det avtalt at København byrett er stedet for enhver rettssak mellom partene.