Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Danske Bank

Danske Bank är Danmarks största bank och finanskoncern. Bankerna erbjuder tjänster till privata kunder, mindre och större företag så väl som institutionella klienter. Danske Bank har sina huvudkontor i Köpenhamn, Danmark och erbjuder en rad olika tjänster och bankverksamheter. Bankens kärnmarknad är Danmark, Sverige, Norge, och Finland där de erbjuder tjänster till alla typer av kunder.

Danske Bank

Danske Bank är Danmarks största bank och finanskoncern. Bankerna erbjuder tjänster till privata kunder, mindre och större företag så väl som institutionella klienter. Danske Bank har sina huvudkontor i Köpenhamn, Danmark och erbjuder en rad olika tjänster och bankverksamheter. Bankens kärnmarknad är Danmark, Sverige, Norge, och Finland där de erbjuder tjänster till alla typer av kunder.

Projekt

Företaget ville ha en ny och energieffektiv ljuslösning i samband med optimeringen av parkeringsfaciliteterna vid Holmens Kanal som tillhör Danske Banks huvudkontor.

Lösningen

Lumega valdes för att sköta optimeringen av parkeringsfaciliteterna vid Holmens Kanal. Den tidigare ljuslösningen bestod huvudsakligen av gamla kompakta fluorescerande lysrör som var varken energisnåla eller miljöanpassade. Lumega skräddarsydde en lösning för parkeringsfaciliteterna och LED är nu nyckelspelaren i belysningssystemet.

Danske Bank har upplevt en energibesparing på 45 % jämfört med den tidigare lösningen efter att de nya ljusenheterna installerats. Dessutom har ljuskvalitén avsevärt förbättrats med LED och återbetalningstiden är extremt kort, bara ett år och tre månader. Detta är på grund av den extrema energibesparingen. Den nya lösningen kräver mindre underhåll eftersom de nya LED-ljuskällorna har en längre livslängd. De gamla fluorescerande lysrören behövde ersättas efter 6000 timmar medans de nya LED-ljusen kan hantera 30000 timmar.

Kontakta Lumega idag