Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Døgnrytmelys på Tagdækkervej

Tagdækkervej er en del af ’Specialområde Hjerneskade’, der er ét af socialområdets i alt otte specialområder i Region Midtjylland. Tagdækkervej tilbyder dagtilbud (aktivitets- og samværstilbud), døgntilbud (bostøtte) og rehabilitering. Et rehabiliteringsforløb varer typisk tre-seks måneder. Herefter flytter borgerne i egen bolig, eventuelt med støtte, eller de flytter i døgntilbud i kommunalt eller regionalt regi.

Døgnrytmelys på Tagdækkervej

De første tanker om udvidelsen af Tagdækkervej kom i kølevandet på dannelsen af regionernes skærpede krav til bl.a. døgnrehabilitering. I 2017 var der stor opbakning fra kommunerne, hvilket resulterede i at projekterne kunne søsættes med de rette parter.

Byggeriet

Byggeriets hovedformål var at skabe bedre faciliterer særligt i forhold til rehabilitering. Derfor er selve bygningen bygget ud fra grundtanken om helende arkitektur, da de fysiske rammer blandt andet har betydning for patienters helingsproces. Bygningens særlige kendetegn og farver, gør det lettere for beboerne at finde rundt i den 1.599m2 store bygning. Belysningen spiller en afgørende rolle i dette byggeri og særligt når der bygges ud fra helende arkitektur. Byggeriet har fokus på kvalitet, hvilket afspejler sig i den samlede byggesum der er estimeret til 41 mio. kr.

Belysning

Lumega blev på et tidligt stadie involveret i projektet og har været i et tæt samarbejde med Casa Arkitekter, WSP og Region Midtjylland. Belysningen er i samspil med indretningen, med til at skabe en bedre atmosfære for beboerne. Det er ingen hemmelighed at dagslys har stor indvirkning på helingsprocessen, derfor har Lumega leveret lyskilder der kan imitere dagslysets egenskaber og herved understøtte beboernes rehabilitering.
Belysningen består af den seneste LED teknologi, som kan variere fra ekstra varmt lys 1800K og op til ekstra koldt lys 6500K. I kombination med en god farvegengivelse er denne varierende Kelvin skala med til at supplere en vellykket rehabilitering.

DALI V2 DT8 styring af belysning

Lumega leverede både de fine runde påbygningslampe NS40 med behagelig backlight effekt, samt NS11 indbygnings LED downlights med en høj lm/W samt diffust behageligt lys. På badeværelserne blev NS50 valgt som spejlarmatur sammen med enkelte andre specielle lyskoncepter. For at kunne kontrollere lysstyringen, leverede Lumega i tæt samarbejde med Bravida, de rette drivere, så kommunikationen mellem softwareprogrammeringen og driveren kunne styre døgnrytmebelysningen.
Om døgnrytme belysning

Døgnrytmelys

Konceptet Døgnrytmelys har eksisteret i mange år. I begyndelsen blev lysstofrør brugt til at imitere og justerer lyset i forhold til døgnets 24 timer. Senere, da LED belysningen fik sit indtog, overtog denne lyskildes teknologi døgnrytmebelysningen, da denne type lyskildes egenskaber kunne sikre en langt mere præcis døgnrytme end lysstofrørets egenskaber. Derfor varede det ikke længe før LED lyskilden indtrådte som det foretrukne valg, set i forhold til den bedste døgnrytmebelysning. LED teknologiens rivende udvikling betyder, at man i dag stort set kan producere belysning der repræsenterer hele Kelvin skalaen. Netop derfor har vi mulighed for at rekonstruere døgnrytmelyset via Kelvin skalaen. Lumega leverede belysning, som spændte mellem 1500K – 10.000K (kelvin) og med god farvegengivelse. Belysningen blev skræddersyet til beboernes særlige behov og hvert enkelte scenarie blev understøttet med nøje udvalgt belysning.

Kontorbelysning og den generelle belysning til medarbejderne på Tagdækkervej spændte mellem 2700K – 6500K, alt afhængig af hvilket arbejdsopgaver og rum der var tale om. Generelt kræver valget af den rette belysning grundig gennemtænkning, både fordi belysningsanlægget skal kunne understøtte valget af lyskilder og opfylde den europæiske belysningstandard – vigtigst af alt skal belysningen understøtte det givende rums/områdes aktivitet.

Lumega har dybdegående viden og erfaring indenfor døgnrytmebelysning, vi forstår lysets kompleksitet og formår derfor at skabe belysning der både opfylder standarderne samt følger og understøtter dagsrytmen.


Vil du høre mere om dine muligheder?