Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Hørsholm Kommune

Hørsholm, a municipality in Denmark, wanted to change their lighting at Hørsholm ice skating hall into an energy saving solution which could be paid back in relatively short time. Previously, Hørsholm municipality had a solution with high-pressure sodium lamps which provided a fine light, but the lamps were expensive to run, not very flexible and sensitive to ice hockey games. Furthermore, Hørsholm municipality wanted the new lighting solution to comply with specific regulations, as TV-transmission should be possible after the renovation.

Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune ville byta deras belysning på Hørsholm Skøjtehal mot en energisparande lösning vilket skulle återbetalas på en relativt kort tid. Tidigare hade Hørsholm Kommune en lösning med högtrycksnatriumlampor som gav ett fint ljus, men lamporna var för dyra för att ha i drift, inte flexibla och känsliga mot ishockeymatcher. Dessutom ville Hørsholm Kommune att den nya belysningslösningen skulle förhålla sig till specifika regler, eftersom TV-sändningar ska vara möjligt efter renoveringen.

Lösningen

Efter flertalet tester valde Hørsholm Kommune lampor från Lumega. Allt som allt ersattes 112 ljusenheter med LED i Hørsholm Skøjtehal. Lumega valdes då ljusenheterna utvecklas och designas för att passa in i tillverkningsindustrier och detta betyder att de kan motstå ishockeymatcher och skott från snabba puckar. Utöver att vara en stabil lösning, kommer Hørsholm Skøjtehal att uppleva en energibesparing på 41 % vilket resulterar i en årlig besparing på cirka DKK 200,000. En allmän energibesparing är en av fördelarna som kommer med installationen av LED. Dessutom har en automatisk avstängningsfunktion installerats i ljusenheterna, vilket säkerställer ytterligare besparingar. På grund av de stora besparingarna, kommer återbetalningstiden endast att vara på tre år.
Lamporna kan kontrolleras via smartphone och de avger ett jämnt ljus. Dessutom lever de upp till alla krav för TV-sändning. De nya lamporna genererar också 1/3 mindre värme än den gamla högtrycksnatriumlampan på 400W. Tidigare använde Hørsholm Skøjtehal mycket pengar för att kyla ner isen på grund av den stora värmeavsöndringen från de gamla lamporna. Eftersom detta inte behövs i lika stor utsträckning som förrut, kommer de även att uppleva besparingar på grund av detta. De nya LED-enheterna behöver inte bytas på 15 år medan de gamla lamporna behövde ersättas en gång per år. Detta gör att Hørsholm Kommune sparar in på stora utgifter för underhåll då det krävdes en plattform varje gång en ljusenhet behövde bytas.

Kontakta Lumega idag