Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Kastanievænget

Kastanievænget is a small residential neighbourhood in Jutland, located 10 minutes from Skive Fjord. The neighbourhood consists of a mixture of single-family houses and youth apartments, which are situated in a small blind alley. All of the bathrooms underwent renovation in 2017 and we at Lumega was chosen to deliver a tailored LED lighting solution to the project.

Kastanievænget

Kastanievænget är ett litet bostadsområde i Jutland, som ligger 10 minuter från Skivefjorden. Kvarteret består av en blandning av enfamiljshus och ungdomslägenheter, som ligger på en blindgata. Alla badrummen genomgick renovering 2017 och vi på Lumega valdes för att leverera en skräddarsydd LED-belysningslösning till projektet.

Eftersom alla badrum i Kastanievænget renoverades var det naturligt att använda LED. Det fanns en efterfrågan på vattentäta armaturer med ett avancerat utseende för stadsdelens 150 badrum. Bortsett från detta, var armaturernas längd anpassad, och Lumega var den enda producenten för att tillhandahålla den tjänsten.

Utmaningen

Det faktum att armaturens längd var tvungen att passa spegelns längd i badrummet var den största utmaningen med projektet. Spegelns längd var 450 millimeter, och armaturen kunde därför varken överhänga spegeln eller vara för kort.

Samtidigt förväntades vi leverera en armatur med en lämplig IP-kod. IP är förkortningen av Ingress Protection och indikerar i vilken utsträckning armaturen är tolerant mot vatten och damm. Av denna anledning var det viktigt att leverera en armatur som passar för badrum. Armaturen ska dessutom matcha resten av badrummet och passa in i stilen.

Lösningen

Lösningen var tydlig för oss. Vår senaste modell, NS50, var som klippt och skuret för detta projekt, eftersom det är en extremt flexibel armatur, som kan anpassas efter individuella behov, med hänvisning till längd, installation och utseende. I det här fallet levererade vi en armatur med en längd på 450 millimeter och en höjd och bredd på 60 millimeter. Den installerades på väggen ovanför spegeln, varför den fusionerades med omgivningen, vilket var en av kundens krav.

Ett annat krav var att ha en exklusiv armatur som passar resten av badrummet. NS50 har stor nytta av liknande armaturer, eftersom NS50 inte har några så kallade mörka fläckar. Följaktligen avger NS50 ett rent ljus oavsett armaturens längd, vilket ger ett konsekvent och sofistikerat utseende.

Det sista kravet var att armaturen skulle vara resistent mot vatten. Trots att NS50 som standard inte är vattentät, levereras en annan version av armaturen med IP65, vilket betyder att den passar både badrum och utomhusbruk.

Av denna anledning var NS50 ett uppenbart val för Kastanievænget. I nära samarbete med våra belysningsdesignare anpassade vi armaturen så att den uppfyllde kundens specifika krav.

Funderar du på LED som en del av ditt nästa projekt, eller är du redan fast besluten att installera LED? Låt Lumega skräddarsy en lösning för dig.

Kontakta oss idag för att få en kostnadsfri uppskattning av kostnader och besparingar i ditt belysningsarbete.