Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Plejecentret Hørgården

Plejecentret Hørgården, a Danish nursing home in Copenhagen, has been through a complete renovation in order to modernize the nursing home and keeping it up-to-date. The nursing home was built in 1974 and exists of three blocks in five floors which have been changed into a modern care facility with 189 new homes.

Plejecentret Hørgården

Plejecentret Hørgården, ett danskt vårdhem i Köpenhamn, har gått igenom en totalrenovering för att modernisera vårdhemmet och hålla den up-to-date. Vårdhemmet byggdes 1974 och finns i tre block i fem våningar som har ändrats till en modernare vårdanläggning med 189 nya bostäder.

Vår lösning

Under omfattande renovering av sjukhemmet, var Lumegas uppdrag att utforma och installera ett komplett belysningssystem med lysdioder. Vi levererade LED-belysning som är speciellt utformad för 364 moderna vårdinrättningar inklusive lampor i korridorerna och i badrummen.

Den nya LED-belysningslösningen möter all byggnads- och miljöregler för 2020 och är ett mycket klimatvänligt sätt att lysa upp anläggningarna. LED-lamporna skapar moderna, hälsosamma, rymliga och ljusa rum som dessutom skapar en bättre arbetsmiljö för personalen att ta hand om patienterna.

Plejecentret Hørgården har varit mycket nöjda med sina nya LED-lampor och de har upplevt en energibesparing på över 50% jämfört med deras gamla belysningslösning.

Kontakta Lumega idag