Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Radisson Blu Scandinavia Hotel ville förnya hela deras halogenljuslösning på hotellet. Radisson Blu ville ha en lösning som kunde säkerställa energibesparing såväl som att hålla underhållet till ett minimum. Därutöver ville hotellet ha en lösning som kunde minimera strömförbrukningen när belysningsutrustningen skulle kylas ner.

Radisson Blu Scandinavia Hotel

Radisson Blu Scandinavia Hotel ville förnya hela deras halogenljuslösning på hotellet. Radisson Blu ville ha en lösning som kunde säkerställa energibesparing såväl som att hålla underhållet till ett minimum. Därutöver ville hotellet ha en lösning som kunde minimera strömförbrukningen när belysningsutrustningen skulle kylas ner.

Lösningen

Den ideala lösningen för Radisson Blu Scandinavia Hotel var att förnya 1500 ljuskällor till ny LED-belysning, inklusive LED-spotlights, LED-band och infällda LED-spotlights. Då hotellets belysning slås på och av under hela dygnet, var det väldigt viktigt att skapa en lösning som skulle säkerställa stor energibesparing. Radisson Blu kan förvänta sig en energibesparing på 85 % när de installerat den nya LED-lösningen. Den långa driftstiden säkerställer även en kort återbetalningstid på cirka 3 månader.
Dessutom ville Radisson Blu ha samma vita, varma färg som den tidigare belysningslösningen med halogen. Hotellet hade problem med att hitta någon ljuskälla som matchade detta behov, men efter kontakt med Lumega kunde deras önskan uppfyllas. På Lumega säljs många olika typer av LED-lösningar som avger detta populära vita, varma ljus. Därför var det inget problem att nå upp till förväntningarna som Radisson Blu hade.

Som tidigare nämnts, ville hotellet minimera strömförbrukningen under kylningen av belysningsutrustningen. Den nya LED-belysningen på hotellet besparar Radisson Blu väldigt mycket ström eftersom den nya lösningen utvecklar ¼ mindre värme än den tidigare belysningslösningen. Detta leder till att inomhusklimatet förbättras. I tillägg till stor energibesparing, snyggt ljus och minskad strömförbrukning för nedkylning av utrustningen, har hotellets nya lösning en extremt förbättrad hållbarhet. Den nya LED-belysningen behöver inte ersättas förrän 8 år efter installationen medan den gamla halogenljuskällan behövde ersättas tre gånger per år.

Kontakta Lumega idag