Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

The 8 House

The 8 house is a new building for habitation and business located in Ørestaden in Copenhagen. Normasym has in close collaboration with the board of the 8 House developed and designed a unique new lighting solution for the 8 house’s large basement areas which will give a wide range of advantages from now on.

The 8 house är en ny byggnad för bostadsområde och affärer i Ørestaden i Köpenhamn. Normasym har i nära samarbete med The 8 House styrelse har vi utvecklat och konstruerat en unik ny belysningslösning för The 8 House stora källare som kommer att ge ett brett utbud av fördelar från och med nu.

The 8 house är designat av Bjarke Ingels-gruppen och byggnaden har fått ett pris på World Architecture Festival 2011. Styrelsen för The 8 house kontaktade Normasym eftersom det upplevde flera utmaningar i förhållande till den nuvarande belysningen.

Utmaningen

Innan styrelsen för The 8 house kontaktade Normasym byggdes källarbelysningen av byggnaden med traditionella lysrör. Källarens belysning fungerade inte korrekt eftersom belysningen med lysrör var av dålig kvalitet, såväl kostnadskrävande som behov av mycket underhåll. Bland de utmaningar som styrelsen upplevde i förhållande till belysningen var att fluorescerande rör gav för lite och för dålig belysning, att de ofta gick ut och att de var på tjugofyra timmar om dagen på grund av en ineffektiv aktivitetssensorlösning.

Styrelsen i The 8 house ville optimera sin nuvarande källarbelysning och behövde därför en ny belysningslösning av hög kvalitet och effektivitet samt en belysningslösning som kan hålla energiförbrukningen och underhållet till ett absolut minimum. Med andra ord bör den nya belysningslösningen förbättra invånarnas upplevelse och även stärka bostadsföreningens ekonomi och energieffektiva profil.

Styrelsen i The 8 house kontaktade Normasym för att utveckla en ny belysningslösning som kunde rymma och möta dessa unika behov och viljan att ha en källarbelysning.

Lösningen

Normasym levererade en ny belysningslösning till The 8 house källarområden som lyckades uppfylla alla krav och förväntningar som styrelsen i The 8 house hade. Den nya LED-belysningen från Normasym kommer att ge flera fördelar, inklusive högkvalitativ belysning, lång livslängd, låga energikostnader, underhållsminskning och en förbättrad CSR-profil på grund av den låga miljöpåverkan som LED-lampan innebär.

Normasym använde NS20, ett kvalitativt LED-rör med en sensor, som bas för den nya belysningen för The 8 house. Du kan läsa mer om NS20 här.

I videon nedan kan du se och höra mer om den kompletta LED-belysningslösningen som våra egna belysningsdesigners har skräddarsytt för källarutrymmena under The 8 house. I videon besöker VDn för Normasym, Rune Larsen, The 8 house för att berätta mer om projektets fokus och för att visa resultaten av den nya belysningslösningen.

Kontakta Normasym idag