Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Uno X bensinstationer

Uno X wanted to change their existing lighting equipment at numerous gas stations. They stressed that it is very important to have welcoming gas stations with a nice light, as a dimly light at the gas stations can result in the loss of customers. Uno X wanted a long lasting and energy saving solution.

Uno X bensinstationer

Uno X ville ändra deras nuvarande belsyningsutrustning på flertalet bensinstationer. De betonade att det vad väldigt viktigt att ha välkomnande bensinstationer med ett snyggt ljus, eftersom ett vagt ljus kan resultera i mindre kunder. Uno X ville ha en långvarig och energisparande lösning.

Lösningen

Uno X fick den ideala lösningen från Lumega då 2500 ljusenheter skulle bytas mot LED-enheter. Som Uno X betonade, är det viktigt att ljuset på bensinstationerna är välkomnande, eftersom ett vagt ljus kan resultera i mindre kunder, då kunderna vill ha välbelysta bensinstationer. Den nya LED-belysningen säkerställer det önskade välkomnande ljuset. Då bensinstationer använder mycket ström för belysning under taket, halverar de nya LED-enheterna storleken på strömförbrukningen. Detta betyder, förutom det strålande ljuset, att de nya LED-enheterna skapar en stor energibesparing jämfört med den tidigare lösningen.
Uno X testade åtta olika ljusenheter för att upptäcka den bästa LED-lösningen. Efter flera tester valdes ljusenheterna från Lumega som ramavtalet till alla bensinstationer på Uno X.
De nya LED-enheterna behöver inte bytas på 15 år, medan de äldre ljusenheterna behövde bytas en gång per år. Detta gör att Uno X sparar in på stora utgifter för underhåll då det krävdes en plattform varje gång en ljusenhet behövde bytas.

Kontakta Lumega idag