Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Fördelar

Börja spara

Vi säkerställer full belåtenhet när du väljer att genomföra ett belysningsprojekt från Lumega. Dina behov är i fokus och vi är fast beslutna att leverera den bästa kvaliteten i våra tjänster och produkter. Lumega tar ansvar för varje steg i utformningen och genomförandet av lösningen; från förberedande möte till installationen av LED-lösningen och den utmärkta kundservicen. Vi garanterar de bästa belysningsenheter på marknaden och vi skapar och levererar alltid en energisparande och komplett lösning som är anpassad efter dina behov. Alla våra produkter kommer med en lång garanti.

Hur man sparar med LED

Processen att förse era lokaler med hög kvalitativa, intelligenta och energibesparande LED börjar med ett personligt möte där en bedömning av din nuvarande belysning och energiförbrukning görs. Vi lyssnar också på de önskemål du kan ha när det gäller energisparande eller förbättring av ljus. När vi har bedömt den aktuella belysningen, har vi möjlighet att göra en komplett lösning som passar dina behov och önskemål.

Vi beräknar sedan de förväntade besparingarna baserat på befintlig belysning, där vi tar hänsyn till drifttimmar, priset för el, och kostnaden för installation och rekommenderade produkter. Eftersom kostnadsstrukturerna hos våra kunder är mycket olika, strävar vi efter att besparingarna realiseras från minskningen av lampbyte och underhåll.

Efter beräkningen kommer du att få tre erbjudanden från olika elektrikerföretag som inkluderar kompletta beräkningar på energi- och CO2-besparingar, all teknisk dokumentation inklusive garantibeskrivningar och servicenivån, samt en särskild betalningsplan för projektet. Vi kommer att presentera erbjudanden till dig vid ett personligt möte, där vi har tid att svara på eventuella frågor som du funderar över. Att ta emot erbjudandet är helt utan kostnader för dig.

If you accept our offer, we will install the solution whenever it fits you. We will provide you with a project plan containing every details of the installation. The electrician will then install the new LED lighting solution and program all the lights for your needs.

Om du accepterar vårt erbjudande kommer vi att installera den energisparande lösningen när det passar dig. Vi kommer att förse dig med en projektplan som innehåller alla detaljer om installationen. Elektrikern kommer sedan installera den nya LED-belysningen och programmera alla lampor för dina behov.