Sign in

Sign in to get the price for Lumega members

Sign in

Lumega ligger bakom ett nytt företag för LED-belysning för byggarbetsplatser

22 May 2018

Lumega ligger bakom ett nytt företag för LED-belysning för byggarbetsplatser

Det måste vara enklare för elektriker och entreprenörer att belysa byggarbetsplatsen. Av denna anledning har entreprenören och LED-experten, Rune Søgaard Larsen, lanserat Byggepladsbelysning (Byggplatsbelysning), vilket kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö med låga ljuskostnader genom robusta och energieffektiva LED-armatur.

Konceptet är enkelt och kvalitén är hög. Byggpladsbelysning erbjuder ett urval av produkter som möter alla krav på belysning för byggarbetsplatser och som en självklarhet består sortimentet av enbart LED-armatur.

Till skillnad från traditionella ljuskällor står LED-armatur ut genom att vara särskilt ekonomiska med låg payoff på investeringen. Dessutom gör den högkvalitativa belysningen byggarbetsplatsen en mycket säkrare arbetsplats.

Byggepladsbelysning är en del av Lumega Group som är en global LED-leverantör som utvecklar och levererar LED-armaturer på den Danska samt de internationella marknaderna.

Byggarbetspladsbelysning lanserades i Maj 2018 och är ämnad för den Danska marknaden enbart. Byggepladsbelysning påbörjades av Lumegas 31-åriga VD, Rune Søgaard Larsen. Förutom det består teamet av Lumegas försäljnings- och marknadsföringskoordinator, Simon Petry Hallenslev samt kommunikationsledare, Andreas Bjørk Tousig.