Login

Sign in to get the price for Lumega members

Login

Krav til belysning

Belysningskrav til arbejdspladsen

Arbejdstilsynet har udarbejdet en række krav til belysning på indendørs- og udendørsarbejdspladser, så ulykker undgås. Disse krav varierer afhængigt af den specifikke lokation. Det kan derfor være svært at finde rundt i. Hos Lumega kender vi alle krav og regler ned til den mindste detalje og vejleder dig derfor i korrekt brug og opstilling af indendørs- og udendørsbelysning.

Med vores stærke tekniske baggrund skræddersyer vi en løsning til lige det projekt, du står med. Og selvfølgelig overholdes alle kravene fra arbejdstilsynet, så du ikke skal bekymre dig.

Se de enkelte belysningskrav her
Fælles adgangsveje lyskrav | Kontor lyskrav | Byggeplads lyskrav | Sportshal lyskrav | Trappe lyskrav | Undervisningslokale lyskrav


Krav til lys på arbejdspladsen

Kravene er til for at sikre sikkerhed og korrekt belysning i alle arbejdssituationer. Både den branche, du arbejder i, og den enkelte arbejdssituation spiller en rolle i forhold til, hvilke krav der stilles til belysningen i jeres lokaler eller udendørsområder i virksomheden. Der er eksempelvis bestemte krav til følgende arbejdspladser:

Belysningskrav til arbejdspladsen

  • Byggepladsen: Det vigtigt med rigelig belysning, så medarbejderne undgår arbejdsulykker.
  • Kontorbygninger: Hvor især koncentrationsniveauet er i fokus ved valg af belysning. Lyset må ikke være for skarpt, men heller ikke for svagt – belysningen skal tilpasses behovet.
  • Fælles adgangsveje: Indgange til hospitaler og lignende. Disse skal belyses mere end andre lokaler, så alle nemt kan finde rundt. Dette gælder både indendørs og udendørs.
  • Undervisningslokaler: Stilles der krav til, at lyset skal præstere korrekt i forhold til koncentrationsevnen hos målgruppen.
  • Trappeopgange: Her må lyset ikke skabe tydelige skygger, da det kan gøre det svært at vurdere trinlængde og -højde.
  • Sportshaller: skal belysningen ofte være alsidig, så den er brugbar for flere forskellige sportsgrene. Bruges hallen til specifikke sportsgrene, skal belysningen være derefter.

Der er altså en del krav at have in mente, når du skal vælge belysning til din arbejdsplads. Vi har sørget for at forstå og efterlever alle kravene fra arbejdstilsynet. Vi gør en ære i altid at kunne bidrage med vores ekspertise og finde det rette belysning til dit erhverv.

Lysopsætning og korrekt belysning kan være svært

Udover de ovenstående generelle krav til belysning på arbejdspladser har arbejdstilsynet ligeledes formuleret helt specifikke krav, der skal overholdes. Følgende punkter bør overvejes, når du vælger lamper til belysning:

  • Lysstyrke: Det vil sige lampens konkrete lux og lumen. Ved kontorlokaler skal lux-værdien eksempelvis være 500.
  • Lysfordeling: Herunder om nogle områder skal belyses ekstra meget, og hvor lyskilden skal være placeret for at skabe en balanceret belysning.
  • Blænding: Skaber lyset genskin i bestemte materialer som eksempelvis skærme eller blanke overflader? Eller er lyskilden synlig fra bestemte vinkler i lokalet, således at beskueren blændes?

Dette er blot nogle af de faktorer der skal medtænkes, når den rette belysning skal vælges. Det kan være svært at holde styr på dem alle, og derfor står Lumega gerne


Overholder du arbejdstilsynets krav til kunstig belysning?

Har du spørgsmål angående arbejdstilsynets krav til belysning, kan du altid kontakte os på tlf. +45 71 99 58 25 eller send en mail til info@lumega.eu. Vi sørger for at sammensætte specifikke belysningsløsninger, der matcher din arbejdsplads og jeres dertilhørende behov.


Vil du høre mere om dine muligheder?

KONTAKT OS


Henvises til At.dk